Hỏi: vừa đứng tên Giám đốc công ty TNHH 2 TV vừa là chủ hộ kinh doanh cá thể?

0
497

Cho mình hỏi 1 người có thể vừa đứng tên làm Giám đốc 1 công ty TNHH 2 thành viên vừa là chủ hộ kinh doanh cá thể được ko? Có điều luật nào quy định điều này không?

Áp dụng khoản 2 điều 9 nghị định 139/2007/NĐ-CP:
Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh cá thể hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.
Như vậy bạn có thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here