Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên

Vấn đề góp vốn doanh nghiệp rất quan trọng. Bên cạnh việc lựa chọn vốn điều lệ phù hợp để tham gia các hoạt động doanh nghiệp. Cần chú ý đến các vấn đề khác về thời hạn, thời điểm góp vốn… Đặc biệt đối với loại hình công ty TNHH một thành viên cần quan tâm hơn. Hãy cùng Luật Việt Tín tìm hiểu các vấn đề về góp vốn vào công ty TNHH một thành viên để hiểu rõ thêm.

Đăng ký giảm vốn đễ dàng cùng Luật Việt Tín
Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên

Quy định về vốn đối với công ty TNHH một thành viên

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có nghĩa vụ góp vốn đúng và đủ loại tài sản đã cam kết theo trình tự, thủ tục và thời hạn pháp luật quy định.

Thời hạn góp vốn

Khoản 2 Điều 74 LDN 2014 quy định:

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp“.

Theo quy định này, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Loại tài sản góp vốn

Cũng tại Khoản 2 Điều 74 LDN 2014, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có nghĩa vụ góp vốn đúng loại tài sản đã cam kết. Về vấn đề chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, Điều 36 LDN 2014 quy định như sau:

+ Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất. Thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Tài sản góp vốn là bất động sản

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

+  Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

+Phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

+ Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.

Góp vốn bằng xe

Xem thêm: Góp vốn kinh doanh bằng xe cá nhân có được không?

Nghĩa vụ của chủ sở hữu khi không góp đủ phần vốn cam kết

Khoản 3 Điều 74 LDN 2014 quy định:

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ “.

Như vậy, trong trường hợp này, Chủ sở hữu doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau:

+ Đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

+ Chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

+ Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Chuyển nhượng vốn góp công ty tnhh 2 tv
Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên

Trên đây là những tư vấn về Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên. Hy vọng sẽ các bạn hiểu những quy định pháp luật doanh nghiệp. Ngoài ra việc thực hiện đúng việc góp vốn đảm bảo các quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty, hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ cho bạn

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận