Hỏi: công ty không kinh doanh gì, báo cáo thuế không có dữ liệu có sao không?

0
20

Chúng em đã có giấy phép công ty, định mở trung tâm dạy kèm, nhưng vì nhiều lý do mà chưa mở được. Mấy tháng nay đều nộp báo cáo thuế không có số liệu. Dự định mấy tháng nữa mới mở trung tâm được. vậy cho em hỏi có sao không? Nếu tạm ngưng từ tháng 12 năm nay thì đến tháng 12 năm sau là 1 năm, vậy năm sau có phải nộp thuế môn bài không?

Trường hợp bạn kinh doanh hay không thì vẫn phải kê thuế, nhưng có thể kê trắng vì không phát sinh kinh doanh lợi nhuận gì hết. Tạm ngừng kinh doanh thì không phải nộp thuế môn bài bạn nhé.

– Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ sửa đổi Nghị định số 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011): “Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh”;

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here