Hỏi: chú thích trích dẫn từ luật chuyên ngành

0
77

Tôi muốn đăng ký 2 ngành mới cho doanh nghiệp mình. Vì không tìm thấy trong Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, tôi đã ghi theo Luật chuyên ngành tương ứng. Vậy tôi có cần chú thích Luật gì, theo điều nào, và quy 2 ngành đó vào 2 ngành cấp 4 nào đó giống như thế trong Thông báo thay đổi ĐKKD hay không? (Tôi có đọc Điều 4, Thông tư số 1/BKHĐT mà không rõ lắm).
Xin cảm ơn ban tư vấn!

Theo Điều 4, Thông tư số 1/BKHĐT thì bạn cần phải đăng ký cho được mã ngành nghề cấp 4 của bảng mã, trường hợp bạn không tìm được ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thì bạn cần chọn một mã gần nhất với ngành nghề kinh doanh của bạn, nhưng trường hợp muốn chi tiết hơn thì bạn ghi mã ngành nghề cấp 4 và chú thích các ngành nghề khác phù hợp với ngành nghề mà doanh nghiệp định kinh doanh, trong trường hợp khác liên quan tới một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì bạn cần phải tham khảo các luật chuyên ngành, Tôi cũng không biết bạn vướng mắc ở chỗ nào trong điều 4 của thông tư nhưng tôi xin trích thêm thông tin cho bạn tham khảo:

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì: “Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Việc đăng ký ngành, nghề được thực hiện theo mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với ngành, nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Đối với ngành, nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký ngành, nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Đối với ngành, nghề không có trong danh mục ngành, nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Còn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh thì nếu bạn thêm ngành nghề kinh doanh thì vẫn phải chiểu theo các thông tư hay nghị định trên.

Chúc bạn thành công !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here