Hỏi: Phí, lệ phí khi hoạt động photocopy

Tôi có mở một quán photocopy – cán bộ công an huyện Thanh Liêm – Hà Nam xuống yêu cầu làm bản cam kết về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hẹn tôi lên trụ sở CA huyện để lấy và thu phí 500.000 đồng. Như vậy có đúng không? Sau một năm anh cán bộ Công an lại gọi tôi lên để đổi lại giấy cam kết và cũng thu phí 500.000 đồng Như vậy có đúng ko? Nếu cán bộ CA huyện làm sai thì bị xử lý như thế nào?

Dịch vụ in ấn là loại hàng hóa, dịch vụ có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cũng nêu rõ “Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động một trong ba khâu: chế bản in, in, gia công sau in và photocopy đều phải thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in”.

Hộ kinh doanh in, photocopy chỉ được coi là hoạt động hợp pháp khi:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có chức năng in, photocopy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Đối với cơ sở tham gia hoạt động in (chế bản in, in, gia công sau in và Photocopy mầu) phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do Công an cấp theo Nghị định 72/2009/NĐ–CP ngày 3/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (Cơ sở tham gia hoạt động photocopy thì không cần điều kiện này).

Hộ kinh doanh in, photocopy có trách nhiệm và quyền lợi như sau:

– Phải tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động xuất bản.

– Lập sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in (Theo mẫu số 11 quy định tại Thông tư số 22/TT–BTTTT ngày 6/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

– Không được nhận in, photocopy xuất bản phẩm được quy định tại điều 4 Luật xuất bản.

– Không được nhận in, photocopy tài liệu không kinh doanh theo quy định tại Thông tư 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là không được nhận in, photocopy sách, băng, đĩa, tranh, ảnh, áp phích, tờ rời, tờ gấp, bản đồ có nội dung tuyên truyền về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, an ninh quốc phòng.

– Không được nhận in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm gồm: Báo, tạp chí, tem chống giả, chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, sổ tiết kiệm, hóa đơn giá trị gia tăng, vàng mã.

– Phải kiểm tra nội dung của ấn phẩm đặt in và phải lập hợp đồng kinh tế đối với tất cả các loại sản phẩm nhận in. Đồng thời, hộ kinh doanh in, photocopy phải lưu sản phẩm đặt in, hợp đồng in để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Khi phát hiện sản phẩm in, photocopy là xuất bản phẩm, tài không kinh doanh, sản phẩm không phải xuất bản phẩm thì hộ kinh doanh in, photocopy phải hướng dẫn khách hàng đặt in đến sở Thông tin và Truyền thông hoặc phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện hướng dẫn thủ tục cấp phép. Đồng thời, hộ kinh doanh in, photocopy không được nhận in các tài liệu này (kể cả khi các tài liệu này được cấp phép xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông).

– Khi phát hiện các sản phẩm in, photocopy có nội dung tuyên truyền chống phá nước Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy; tuyên truyền mê tín dị đoan; tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước; tiết lộ bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân thì hộ kinh doanh in, photocopy phải thông báo kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh hoặc phòng Văn hóa – Thông tin, cơ quan công an cấp huyện.

– Thực hiện báo cáo đầy đủ những thông tin về hoạt động in, photocopy của cơ sở khi được Sở Thông tin và Truyền thông hoặc phòng Văn hóa – Thông tin yêu cầu.

– Được in, photocopy các loại tài liệu, sản phẩm ngoài quy định tại mục 2.3, 2.4, 2.5 nêu trên và các sản phẩm như: thiếp mời; danh thiếp; hóa đơn bán lẻ; nhãn mác hàng hóa; tờ rơi, tờ gấp có nội dung quảng cáo, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm.

– Được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về hoạt động in, photocopy do cơ quan có thẩm quyền ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện tổ chức.

Ngoài ra, khi thực hiện hoạt động in, photocopy, đơn vị kinh doanh còn phải tuân thủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu đủ điều kiện, cơ sở kinh doanh sẽ được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Phí, lệ phí cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự….

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

– Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

– Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009  (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

Phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự theo Biểu mức thu phí, lệ phí Ban hành kèm theo Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2010 là 300.000VNĐ/lần. Ngoài ra khi được nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì cơ sở kinh doanh còn phải nộp lệ phí theo quy định của Cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đó.

Bạn có thể đối chiếu với các quy định trên để thực hiện khi thực hiện hoạt động  photocopy. Nếu cơ quan Công an thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thu phí, lệ phí khi Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì cũng không có gì sai quy định của pháp luật.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận