Lưu ý khi đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Trong hệ thống ngành, nghề kinh doanh hiện nay có 247 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với cả nhà đầu trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp có thể là điều kiện về vốn, điều kiện về chứng chỉ hành nghề hoặc điều kiện về bằng cấp, điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về nhân sự (Kinh nghiệm làm việc)… Trong đó mỗi điều kiện sẽ có một hình thức quản ký khác nhau.

Điều kiện về vốn là một trong những điều kiện khá phổ biến hiện nay. Thông thường thì khoản vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ do các thành viên trong công ty tự thỏa thuận với nhau tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình. Tuy nhiên đối những ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định thì vốn điều lệ của doanh nghiệp tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định mà pháp luật quy định.

I. PHÂN BIỆT GIỮA VỐN PHÁP ĐỊNH VÀ KÝ QUỸ

Vốn pháp định là khoản vốn điều lệ tối thiểu mà doanh nghiệp phải đáp ứng được khi đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về vốn, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng khoản vốn này để thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty.

Tài khoản ký quỹ được coi như một tài khoản đóng băng tại ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp sẽ không được sử dụng tài khoản để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của bên mình, thường thì tài khoản ký quỹ chỉ được sử dụng để giải quyết các vấn đề đối với người lao động, khách hàng khi doanh nghiệp gặp phải rủi ro.

Đối với một số ngành nghề có quy định vốn pháp định và yêu cầu phải duy trì khoản vốn như vậy trong suốt quá trình kinh doanh thì doanh nghiệp phải chú ý điều này, mặc dù được rút vốn đề thực hiện hoạt động kinh doanh, nhưng phải đảm bảo nguồn xoay vòng vốn.

Có những ngành nghề vừa yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng số vốn điều lệ tối thiểu vừa buộc doanh nghiệp phải có tài khoản ký quỹ. Tuy nhiên cũng có những ngành nghề chỉ quy định một trong hai.

Xem thêm: Những điều cần biết về vốn pháp định của công ty

II. XÁC NHẬN VỐN GÓP

Hình thức quản lý đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, có những ngành nghề pháp luật yêu cầu xác nhận vốn pháp kể từ thời điểm làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đó hoặc bổ sung thêm ngành nghề đó tại Văn Phòng đăng ký kinh doanh.

Có những trường hợp thì khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh không cần phải chứng minh nhưng trước khi bắt đầu hoạt động thì phải xin giấy phép hoạt động và phải nộp giấy tờ xác nhận vốn góp tại thời điểm này. Tuy nhiên cũng có những ngành nghề yêu cầu về vốn pháp định nhưng lại không bắt buộc phải xác nhận vốn góp.

Đăng ký giảm vốn đễ dàng cùng Luật Việt Tín
Vốn pháp định quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP với các ngành nghề

III. MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ CÓ QUY ĐỊNH VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đa phần là các ngành nghề có rủi ro cao trong kinh doanh, ảnh hương trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và các khách hàng. Một số ngành nghề kinh doanh có quy định về vốn pháp định điển hình hiện nay như sau:

STT

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Mức vốn tối thiểu

Căn cứ pháp lý

1
Kinh doanh bất động sản 20 tỷ đồng Nghị định 76/2015/NĐ-CP
2
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ đồng Nghị định 126/2007/NĐ-CP
3
Cho thuê lại lao động 2 tỷ đồng Nghị định 55/2013/NĐ-CP
4
Kinh doanh dịch vụ kiểm toán 6 tỷ đồng Nghị định 84/2016/NĐ-CP
5
Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán 25 tỷ đồng Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, điểm a khoản 1 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP
6
Sản xuất phim 200 triệu đồng Nghị định 142/2018/NĐ-CP
7
Bán lẻ theo phương thức đa cấp 10 tỷ đồng Nghị định 40/2018/NĐ-CP
8
Kinh doanh vận tải đa phương thức 80.000 SDR (đơn vị tính toán do Quỹ tiền tệ quốc tế quy định) Nghị định 144/2018/NĐ-CP
9
Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 30 tỷ đồng Nghị định 57/2016/NĐ-CP
10
Dịch vụ đòi nợ 2 tỷ đồng Nghị định 104/2007/NĐ-CP
11
Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ 5 tỷ đồng Nghị định 69/2016/NĐ-CP
12
Kinh doanh hoạt động mua bán nợ 100 tỷ đồng
13
Ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng Nghị định 10/2011/NĐ-CP
Ngân hàng liên danh
Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng đầu tư
Ngân hàng hợp tác
14
Ngân hàng phát triển 5.000 tỷ đồng
Ngân hàng chính sách
15
Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 3.000 tỷ đồng
16
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ đồng
17
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD
18
Công ty tài chính 500 tỷ đồng
19
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng
20
Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe 600 tỷ đồng Điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
21
Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí 800 tỷ đồng Điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
22
Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí 1.000 tỷ đồng Điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
23
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 300 tỷ đồng/ 200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
24
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh 350 tỷ đồng/ 250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
25
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

400 tỷ đồng/ 300 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

 

Trên đây là những Lưu ý khi đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. Hy vọng qua những thông tin trên giúp quý khách hàng hiểu thêm về quy định pháp luật doanh nghiệp hiện nay. Mọi những khó khăn về thông tin doanh nghiệp cũng những vướng mắc về doanh nghiệp. Qúy khách hàng hãy liên hệ Luật Việt Tín qua hotline của chúng tôi. Chúc quý khách thành công.

Đảm bảo quy định vốn theo quy định pháp luật