Lưu ý khi thay đổi thành viên trong công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là một trong những loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai chủ thể riêng biệt. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Chẳng hạn như: thành viên công ty chết, thành viên tặng cho phần vốn góp hoặc sử dụng phần vốn góp để trả nợ hay chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thêm thành viên do góp thêm vốn điều lệ. Do đó, khi doanh nghiệp thay đổi thành viên cần lưu ý những điểm sau đây:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có số thành viên tối thiểu là hai và tối đa là 50. Vì vậy mà doanh nghiệp cần chú ý thay đổi số lượng thành viên theo đúng quy định.

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày. Kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng. Khi số lượng thành viên lớn hơn 50, doanh nghiệp cân nhắc việc chuyển sang loại hình công ty cổ phần.

Ảnh minh họa thành viên công ty

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THÀNH VIÊN

Trường hợp 1: Tiếp nhận theo thành viên mới, tăng vốn điều lệ

Đối với trường hợp này doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo thay đổi danh sách thành viên và thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Thủ tục thay đổi danh sách thành viên được thực hiện như sau:

Hồ sơ thay đổi danh sách thành viên:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT (Phụ lục II-1)
 • Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thêm thành viên mới
 • Biên bản góp vốn
 • Bản sao giấy tờ tùy thân đối với thành viên là cá nhân và bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập với thành viên là tổ chức

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi

Thời hạn giải quyết: trong vòng 3 ngày kể tư ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thủ tục tăng vốn điều lệ:

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản hợp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn.

Trường hợp 2: Thành viên trong công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp cho người ngoài công ty

Đối với trường hợp này công ty chỉ việc làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hồ sơ thông báo thay đổi trong trường hợp này sẽ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng
 • Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân đối với thành viên là cá nhân và bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức.

Trường hợp 3: Thành viên trong công ty chuyển nhượng cổ phần cho nhau dẫn tới chỉ còn một thành viên

Đối với trường hợp này công ty phải làm thủ tục thay đổi loại hình công ty thành công ty TNHH 1 thành viên.

Hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thành viên là tổ chứ
 • Đối với trường hợp thành viên còn lại là tổ chức thì phải có thêm danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng
 • Quyết định và bản sao hợp lệ của công ty TNHH 2 thành viên về việc chuyển đổi loại hình.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY

Khi thay đổi thành viên công ty TNHH, số lượng thành viên và số vốn góp của các thành viên thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty. Công ty sẽ trở thành công ty TNHH 1 thành viên công ty Cổ phần. Mỗi loại hình doanh nghiệp đó lại có 1 cơ cấu tổ chức và quản lý khác nhau.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do cá nhân làm chủ thì tổ chức theo mô hình: Chủ sở hữu công ty; giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do tổ chức là chủ thì có thể tổ chức theo một trong hai mô hình sau:

 • Mô hình 1: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
 • Mô hình 2: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Ảnh minh họa: giám đốc công ty cổ phần
Ảnh minh họa: giám đốc công ty TNHH

Các bạn cần được tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín để được hỗ trợ!

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH từ A-Z tại Luật Việt Tín