Nghị định 15/2018/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP chi tiết một một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Theo đó có những thay đổi phù hợp thay thế cho nghị định 38/2012/NĐ-CP. Nghị định mới theo đó áp dụng với các cơ quan tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về an toàn thực phẩm
Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về an toàn thực phẩm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về:

 1. Thủ tục tự công bố sản phẩm.
 2. Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm.
 3. Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen.
 4. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 5. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.
 6. Ghi nhãn thực phẩm.
 7. Quảng cáo thực phẩm.
 8. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
 9. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm.
 10. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
 11. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Xem thêm: Điểm mới về quy định về an toàn thực phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận