Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài

0
150
Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Theo quy định của Thông tư 103/2014/TT-BTC và thông tư 95/2016/TT-BTC thì nhà thầu nước ngoài là một trong những đối tượng phải chịu thuế tại Việt Nam hiện nay. Vậy họ phải chịu những loại thuế nào và số thuế phải nộp là bao nhiêu?  Luật Việt Tín sẽ cung cấp tới các bạn đọc một số các quy định của pháp luật liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Đối với nhà thầu nước ngoài là tổ chức kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn đối với nhà thầu nước ngoài là cá nhân thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn. Cụ thể như sau:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài được tính theo công thức như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng được xác định là toàn bộ doanh thu chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do phía Việt Nam trả thay. Trong một số trường hợp đặc biệt doanh thu tính thuế này được xác định như sau:

  • Đối với doanh thu phát sinh từ dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài : Doanh thu là toàn bộ số tiền mà nhà thầu nhận được không phân biệt người nhận hay người gửi trả tiền.
  • Đối với doanh thu phát sinh từ việc cho thuê máy móc, thiết bị được xác định là toàn bộ tiền cho thuế. Trường hợp nhà thầu nước ngoài phải chi trả cả chi phí như bảo hiểm, bảo dường máy móc, thiết bị, chi phí vận chuyển máy móc từ nước ngoài về Việt Nam thì sẽ được khấu trừ các khoản chi phí này nếu có giấy tờ chứng minh hợp lệ.

Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng thì được xác định với mỗi ngành nghề dịch vụ như sau:

  • Dịch vụ, cho thuế máy móc thiết bị, bảo hiểm, xây lắp không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì tỷ lệ % tính thuế là 5%
  • Dịch vụ sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây lắp có bao thầu nguyên vật liệu thì tỷ lệ % tính thuế là 3%
  • Các dịch vụ còn lại được tính với mức 2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài được tính theo công thức sau:

Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % tính thuế TNDN.

Trong đó doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu.

Tỷ lệ % tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với từng hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu nước ngoài cung cấp được xác định như sau:

  • Kinh doanh phân phối hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 1%
  • Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị, bảo hiểm thì tỷ lệ tính thuế là 5%
  • Dịch vụ cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển thì thuế suất là 2%
  • Dịch vụ xây lắp có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu và hoạt động sản xuất, kinh doanh vận chuyển bao gồm đường biển hoặc đường hàng không thì thuế suất là 2%
  • Thu nhập từ việc chuyển nhượng bản quyền thì thuế suất là 10%

Thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu nước ngoài là cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu nước ngoài chính là thuế nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Đối với những thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công của nhà thầu nước ngoài thì được tính thuế thu nhập cá nhân với thuế suất là 20%

Đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì thuế thu nhập cá nhân được tính với thuế suất như sau: Cao nhất đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ là 5%, sau đó là đến hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải là 2%, thấp nhất là hoạt đông kinh doanh hàng hóa thì thuế suất là 1%.

Trên đây là một số quy định pháp lý liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Nếu có thắc mắc về vấn đề này và cần được tư vấn chuyên sâu hơn hãy liên hệ tới Luật Việt Tín để được giải đáp cụ thể hơn.

Đọc thêm: https://viettinlaw.com/ke-khai-thue-va-nhung-diem-can-chu-y.html