Ngôn ngữ dùng trong đơn đăng ký thương hiệu

0
36
Ngôn ngữ dùng trong đơn đăng ký thương hiệu
Quy định về ngôn ngữ trong đơn đăng ký thương hiệu

Ngôn ngữ dùng trong đơn đăng ký thương hiệu và các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ

Để đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu và các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định khoản 2 Điều 100 Luật sở hữu trí tuệ, thì đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu:

 

  • Giấy uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
  • Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

>> Đăng ký thương hiệu liên kết
>> Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu tập thể

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm:

  • Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
  • Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Nếu quý vị và các bạn còn thắc mắc có thể liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp miễn phí về các vấn đề sở hữu trí tuệ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here