Nhận được câu hỏi về chỉ dẫn địa lý

0
145

Ban tư vấn vừa nhận được câu hỏi của khách hàng liên quan tới đăng ký chỉ dẫn địa lý, cụ thể anh Khánh ở Hà Nội có hỏi: “Ai là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý, người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý và gồm những quyền gì?” và anh Tiến ở Gia Lai có hỏi một câu hỏi tương tự ở phần hỏi đáp luật doanh nghiệp, xin xem thêm tại đây !

Chúng tôi xin chia sẻ lên blog luật giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo nếu có cùng một thắc mắc như anh Khánh !

Những cơ quan sau đây có quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý:

  • Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi có khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý được công nhận thuộc phạm vi một tỉnh.
  • Uỷ ban Nhan dân một tỉnh, được Uỷ ban nhân dân tỉnh khác uỷ quyền khi khu vực địa lý được công nhận thuộc nhiều địa phương.
  • Cơ quan, tổ chức được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền quản lý chỉ dẫn địa lý với điều kiện cơ quan, tổ chức này đại diện cho quyền lợi của tất cả tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (Điều 121.4 Luật SHTT, Điều 18.1 Nghị định 103/2006/NĐ-CP).

Mọi tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất hàng hoá tại lãnh thổ quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đó với điều kiện hàng hoá do tổ chức, cá nhân đó sản xuất phải đảm bảo uy tín hoặc danh tiếng vốn có của hàng hoá này.

Khi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì họ có quyền thể hiện chỉ dẫn đó trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, giấy tờ giao dịch nhằm mua bán hàng hoá và quảng cáo cho hàng hoá này.

Chúc anh Khánh, anh Tiến và các bạn đọc blog luật thành công !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here