Nhãn hàng sữa ensure được công bố lưu hành

0
86
Sản phẩm sữa được nhập khẩu và làm thủ tục công bố sản phẩm tại Việt Tín
Sản phẩm sữa được nhập khẩu và làm thủ tục công bố sản phẩm tại Việt Tín
Sản phẩm sữa được nhập khẩu và làm thủ tục công bố sản phẩm tại Việt Tín
Sản phẩm sữa được nhập khẩu và làm thủ tục công bố sản phẩm tại Việt Tín

Tại Việt Tín trong tuần qua thêm một sự kiện về công bố sản phẩm, nhãn hàng sữa Ensure của Abbort hoa kỳ được công bố lưu hành sản phẩm thành công, lần này là một trong các doanh nghiệp nhập khẩu qua cửa khẩu Tây Ninh.

Chúng tôi vẫn là nhà tư vấn công bố lưu hành lớn nhất cả nước, chúng tôi có chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn công bố sữa, hồ sơ của khách được giải quyết một cách nhanh chóng nên có nhiều uy tín với khách hàng, đặc biệt chúng tôi còn là nhà tư vấn thường xuyên cho rất nhiều các doanh nghiệp nhập khẩu trong nước cũng như các nhà phân phối muốn phân phối sản phẩm.

Nhãn hàng sữa ensure được bảo hộ độc quyền ở Việt Nam nên ngoài các thủ tục cần thiết, các doanh nghiệp khi lưu thông hàng hóa cũng phải tuân thủ các quy định của luật sở hữu trí tuệ !

Cũng phải nói thêm là sữa là dòng sản phẩm nhạy cảm, chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng nên các quy trình lập hồ sơ cũng như kiểm nghiệm phải hết sức chặt chẽ …

Chúng tôi lần này cũng tư vấn cho khách hàng về các điều kiện nhập khẩu của loại sữa này:

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng Sữa Ensure không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu.

-Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Mặt hàng Sữa Ensure thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, nếu doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì phải bổ sung.

Theo đó, mặt hàng Sữa Ensure nhập khẩu nếu đã được làm thủ tục hải quan đầy đủ và được cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu thì cơ quan Hải quan cho thông quan hàng hóa.

Nếu bạn đang muốn nhập khẩu hàng sữa Ensure có thể liên hệ tới Việt TÍn, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho khách hàng các thủ tục cần thiết cũng như các vấn đề pháp lý xung quanh việc công bố này …

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here