Quy trình thành lập công ty TNHH tại Hà Nội

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thì bạn cần làm như thế nào? Dưới đây, Luật Việt Tín chúng tôi, xin chia sẻ với quý vị quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hy vọng thông tin sẽ thực sự hữu ích với quý vị và mong một ngày được hợp tác cùng quý vị!

Xem thêm:

Quy trình thành lập công ty của chúng tôi gồm những bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các nội dung cần thiết để thành lập công ty

1. Loại hình doanh nghiệp để thành lập.
2: Tên công ty
3: Địa chỉ chi tiết trụ sở chính của công ty.
4: Chuẩn bị danh sách các thành viên góp vốn (đối với mô hình công ty TNHH thì tối thiểu là 2 thành viên tối đa là 50 thành viên; có thể là các nhân và tổ chức theo quy định pháp luật)
5: Xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh.
6: Xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty.
7: Xác định ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.
8: Chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của những thành viên; các giấy tờ cần thiết đối với thành viên góp vốn là tổ chức.
Lưu ý: Bản sao công chứng không quá 3 tháng, thời hạn CMND không quá 15 năm.

Hinh-anh-quy-trinh-thanh-lap-cong-ty-tnhh-tai-ha-noi
Hình ảnh quy trình thành lập công ty TNHH tại Hà Nội

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty TNHH

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định
2. Dự thảo Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);
3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định;
4. Các giấy tờ cần thiết sau đây:
a. Một trong bản sao có công chứng các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
b. Bản sao y Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư
5. Các văn bản xác định vốn pháp định; các bằng cấp, chứng chỉ hành nghề… đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà công ty đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH

Sau khi hoàn thành việc soạn thảo hồ sơ, thì cần nhanh chóng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền! Đối với trường hợp thành lập công ty TNHH tại Hà Nội thì việc nộp hồ sơ có sự đổi mới. Bạn cần phải nộp hồ sơ qua trang mạng điện tử của Phòng đăng ký doanh nghiệp; sau đó mới nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng đăng ký doanh nghiệp ở Hà Nội.

1. Trường hợp đăng ký trực tiếp:
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực có thể hiện thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của công ty.
Khi nhận hồ sơ và xác định được tính hợp lệ của hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh trao cho người nộp hồ sơ Giấy biên nhận.

2. Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:
a. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải hợp lệ được quy định của pháp luật.
b. Phải kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình quy định.
c. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

3. Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:
a. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải hợp lệ
b. Bắt buộc phải kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
c. Sau đó bạn có thể sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình quy định.
d. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Lưu ý khi nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng
Lưu ý khi nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ

1. Trường hợp đăng ký trực tiếp:
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

2. Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:
a. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:
Phòng ĐKKD có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.
a. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện, Phòng ĐKKD gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, Phòng ĐKKD thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b. Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản cứng kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bạn có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hoặc nộp qua đường bưu điện.
Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu được thống nhất.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng Phòng ĐKKD không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp không thông báo với Phòng ĐKKD tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định.
Mọi thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ theo 3 phương thức trên đều phải do người đại diện pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện.
Sau khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp như vậy đã hoàn thành bước đầu thành lập công ty của mình rồi!

Lựa chọn Luật Việt Tín khi cần hỗ trợ thủ tục thành lập công ty TNHH tại Việt Nam
Lựa chọn Luật Việt Tín khi cần hỗ trợ thủ tục thành lập công ty TNHH tại Việt Nam

Hy vọng những nội dung trên sẽ giúp ích cho quý khách hiểu rõ về các bước thành lập công ty TNHH. Với Luật Việt Tín chúng tôi có nhận ủy quyền thực hiện việc soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ với các cơ quan nhà nước một cách nhanh nhất, tiết kiệm mọi chi phí nhất. Nếu bạn có thắc mắc hay cần được tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận