Rút ngắn thời gian làm thủ tục hóa đơn cho doanh nghiệp

0
36

Thông tư 37/2017/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 12/06/2017. Những điểm mới trong Thông tư chính là giảm thời gian, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh khi dùng hóa đơn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và rõ ràng trách nhiệm khi bán hóa đơn của cơ quan thuế. Cụ thể, thời gian giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc để cơ quan thuế ra thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in đối với tổ chức kinh doanh hoặc doanh nghiệp.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục hóa đơn cho doanh nghiệp

Điều kiện được tự in hóa đơn có chút thay đổi

Thông tư 37/2017/TT-BTC đưa ra các điểm mới liên quan tới văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in nhằm đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh khi dùng hóa đơn tự in. Cụ thể, đối với doanh nghiệp mới thành lập, đăng ký kinh doanh từ ngày 01/06/2014 có số vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất dịch thì có sự thay đổi điều kiện tự in hóa đơn cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó là khi có đầu tư mua sắm tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn phải có văn bản đề nghị dùng hóa đơn tự in, được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.

Rút ngắn thời gian mua hóa đơn còn 2 ngày

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh, ngoài việc xử lý đơn đề nghị dùng hóa đơn tự in thì cơ quan thuế cũng có thay đổi về thời hạn thông báo việc sử dụng hóa đơn đặt in giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Vì thế, trước khi đặt in hóa đơn lần đầu thì doanh nghiệp cần gửi tới cơ quan thuế đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in. Trong 2 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ xử lý đơn đề nghị dùng hóa đơn đặt in.

Thời gian rút xuống từ 5 ngày làm việc còn 2 ngày làm việc đối với thời gian xử lý đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Trong 2 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp thì cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp đề nghị. Nếu sau 2 ngày làm việc cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản đồng nghĩa doanh nghiệp được dùng hóa đơn tự in, mọi trách nhiệm thuộc về thủ trưởng cơ quan thuế khi không có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế khi bán hóa đơn

Căn cứ vào thông tư 39/2014/TT-BTC, nếu doanh nghiệp mua hóa đơn lần sau thì cơ quan thuế phải có trách nhiệm kiểm tra tình hình dùng hóa đơn, kê khai nộp thuế để giải quyết bán hóa đơn trong ngày, số lượng hóa đơn không bán quá số lượng đã dùng của tháng trước. Tuy nhiên tại Thông tư 37/2017/TT-BTC đã có điểm đổi mới, bỏ 2 căn cứ trên, chỉ căn cứ vào đề nghị mua hóa đơn, giải quyết bán hóa đơn trong ngày, số lượng hóa đơn không bán quá số lượng đã dùng của tháng trước. Thay đổi này góp phần bảo đảm tính chặt chẽ, rõ ràng trong quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here