Thành lập sàn giao dịch bất động sản

11
Thành lập sàn giao dịch bất động sản
Thành lập sàn giao dịch bất động sản

Việt Tín chuyên tư vấn thành lập sản giao dịch bất động sản cho các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu, chúng tôi giúp quý vị lập hồ sơ, đại diện quan hệ với cơ quan nhà nước, thúc đẩy tiến trình công việc. Nếu quý vị đang vướng mắc thủ tục hồ sơ đừng ngần ngại liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Chủ đầu tư có thể tự thành lập sàn giao dịch hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản;

Căn cứ pháp lý

 • Luật kinh doanh Bất động sản của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
 • Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2006.
 • Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 • Nghị định của Chính Phủ số 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2010
 • Nghị định của Chính Phủ số 101/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2010;
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 • Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 10/4/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
 • Các văn bản pháp lý có liên quan.

Quy định chung

1. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.

Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau:

 • Định giá bất động sản;
 • Tư vấn bất động sản;
 • Quảng cáo bất động sản;
 • Đấu giá bất động sản;
 • Quản lý bất động sản.

2. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
 • Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

3. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề:

Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Diện tích sử dụng:

Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịchthêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

5. Điều kiện về trụ sở:

Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng).

6. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
 • Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

Dịch vụ tư vấn thành lập sàn giao dịch

 1. Việt Tín kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2.   Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3.   Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản;
 4.   Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí.

Thành lập sàn giao dịch bất động sản
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?