Thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

0
42

Luật Việt Tín là một đơn vị hàng đầu trong cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thành lập cơ sở trung tâm dạy nghề. Chúng tôi luôn lắng nghe yêu cầu của khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thiện dịch vụ của mình, hướng đến mục tiêu trở thành nhà hỗ trợ pháp lý tốt nhất cho khách hàng.

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài, cơ sở giáo dục liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

 Căn cứ theo Quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP:

Điều kiện cho phép tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài:

 1. Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 2. Có Đề án chi tiết thành lập trung tâm dạy nghề theo quy định sau:
 • Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;
 • Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

Trình tự, Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

1.Căn cứ pháp luật:

 • Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 của Quốc hội;
 • Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

2.Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại bộ phận bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm theo quy định. Đối với hồ sơ không hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập Trung tâm và nêu rõ lý do.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm tới Công an tỉnh để xin ý kiến.
 • Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập báo cáo thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 • Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp, hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập Trung tâm và nêu rõ lý do.

 • Bước 6: Nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Thành phần hồ sơ bao gồm

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề (Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đề án chi tiết thành lập trung tâm dạy nghề;
 • Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của UBND tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết trung tâm dạy nghề đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại khoản 4 Điều 28 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc)

Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Khi quý khách sử dụng trọn gói dịch vụ thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Việt Tín sẽ đại diện cho quý khách thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước cũng như soạn đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Quý khách có nhu cầu thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Luật Việt Tín theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ chi tiết theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạn được hợp tác với quý khách!

 

Thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar