Thông tư 18/2011: Quy chuẩn đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

0
85

Ngày 30 tháng 05 năm 2011 Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BYT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2011.

Thông tư đã quy định rõ về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, đảm bảo tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm nhằm cải thiện sức khỏe nhưng vẫn trong giới hạn đúng quy định.

Cách thức xây dựng chỉ tiêu nguyên liệu thực phẩm
Các vi chất dinh dưỡng rất cần thiết đối với sức khỏe

Xem thêm: Cách thức xây dựng chỉ tiêu nguyên liệu thực phẩm

Việc tăng cường vi chất dinh dưỡng là một can thiệp hiệu quả về mặt kinh tế vì ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến việc thiếu hụt chất dinh dưỡng sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều so với việc điều trị các bệnh có liên quan.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here