Thông tư 19/2012 hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

0
46

Thông tư số 19/2012/TT-BYT ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Thông tư này quy định trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và xác định trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm.

Cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp tiến hành đăng ký công bố thực phẩm online
Cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp tiến hành đăng ký công bố thực phẩm online

Xem thêm: Công bố hợp quy và thủ tục công bố hợp quy sản phẩm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here