Thủ tục đầu tư

0
86

Vào ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 7, Luật đầu tư 2014 đã được chính thức thông qua; luật mới quy định về hoạt động đầu tư được tiến hành tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; luật mới thay thế cho Luật đầu tư 2005. Luật này được áp dụng đối với các nhà đầu tư cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2014 áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về điều kiện và thủ tục đầu tư trong trường hợp thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần hoặc thực hiện dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ hoặc công ty hợp danh có phần lớn thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài tham gia .

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại trường hợp một nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Thủ tục đầu tư

Trường hợp khác áp dụng như nhà đầu tư trong nước thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện dự án đầu tư.

Căn cứ theo Luật đầu tư mới, tất cả các dự án đầu tư có vốn nước ngoài mặc dù chỉ có 1% vốn điều lệ cũng yêu cầu phải xin giấy chứng nhận đầu tư. Nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài luật đầu tư mới chỉ yêu cầu nhà đầu tư xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài và dự án mà trong đó nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% trở lên hoặc trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ.

Các dự án có vốn FDI còn lại thì sẽ như dự án đầu tư trong nước sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong Luật đầu tư năm 2014 quy định cụ thể về ngành, nghề cấm không được phép đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh được phép thực hiện nhưng có điều kiện, theo đó:

– Luật mới quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 6 ngành, nghề cấm đầu tư; 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh yêu cầu đáp ứng đầy đủ điều kiện; 386 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Tại Điều 6 Luật đầu tư mới đã vạch rõ giới hạn của các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh bao gồm: kinh doanh ma túy; hóa chất, khoáng vật cấm; kinh doanh động, thực vật hoang dã, quý hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên đang gặp nguy hiểm; kinh doanh mại dâm; kinh doanh mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Luật đầu tư mới đã mở rộng phạm vi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể các ngành nghề liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Phụ lục số 04.

Quý khách có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam mà có vướng mắc về thủ tục đầu tư, vui lòng liên hệ ngay với đường dây nóng của Luật Việt Tín

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here