Tình hình xuất siêu của Việt Nam trong năm 2016

0
55

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Thống kê của Việt Nam, cả năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước tính đạt khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ.

Theo số liệu thống kế của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2016 của Việt Nam ước tính sẽ đạt khoảng 349,2 tỷ đô la Mỹ.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước tính sẽ đạt mức 175,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015. Còn nhập khẩu ước tính sẽ đạt khoảng 173,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tình hình xuất siêu của Việt Nam trong năm 2016

Như vậy, tính cả năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước tính sẽ đạt gần 2,7 tỷ đô la Mỹ.

Trong những năm trở lại đây xuất siêu tại Việt Nam gần như không có gì thay đổi, khu vực các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là khối các nhà đầu tư có đóng góp chủ yếu vào giá trị xuất khẩu của thị trường Việt Nam.

Cụ thể, năm 2016, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu ước tính sẽ đạt 125,9 tỷ đô la Mỹ – tương đương 71,5% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả quốc gia Việt Nam.

Ở chiều hướng ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 102,2 tỷ đô la Mỹ – tương đương 59% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả quốc gia Việt Nam. Có thể thấy, có được mức xuất siêu như năm 2016 là tất cả phải nhờ vào khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here