Cổ phiếu công ty Dược

0
41

Nhà đầu tư nước ngoài đã có thể sở hữu 100% vốn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có mã giao dịch cổ phiếu là DHG. Vừa qua, Công ty này đã chính thức tuyên bố thông qua văn bản để nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Cụ thể, theo Nghị quyết và Biên bản họp từ phía Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của công ty này, với sự tán thành của 88,45% phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã chính thức được chấp nhận nâng lên mức tối đa là 100%.

Đồng thời, thêm vào đó, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang cũng công bố việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh của công ty này bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; ngành kinh doanh dược; ngành kinh doanh bất động sản… đều được Công ty cổ phần Dược Hậu Giang làm chi tiết hơn và cụ thể hơn so với thời điểm trước.

Cổ phiếu công ty Dược

Tuy nhiên, vào thời điểm trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Dược Hậu Giang cũng đã xin ý kiến toàn bộ các cổ đông về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho việc nới room ngoại lệ 49% và đã được những cổ đông này của công ty chấp nhận thông qua.

Trên thực tế, cho đến thời điểm này, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã nhờ đến sự trợ giúp từ phía dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài để có thể trở nên mạnh dạn hơn trong việc nâng room ngoại lên 100%. Hành động này trên thực tế là để nhằm đạt tối đa các lợi ích từ việc thu hút vốn ngoại và tăng cường tính thanh khoản cho cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

Kết thúc quý thứ hai của năm 2017, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã đạt doanh thu thuần lên tới gần 926 tỷ đồng. Theo đó, con số này được dự kiến là có tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ròng gần 186 tỷ đồng, tăng trưởng 20% nhờ ưu đãi thuế.

Từ đầu năm 2017 cho đến thời điểm hiện nay, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được điều chỉnh tăng một cách dựng đứng và nhảy vọt từ mức 65 nghìn đồng trên một cổ phiếu (tính vào thời điểm ngày 3 tháng 1 năm 2017) lên mức giá đỉnh 129 nghìn đồng trên một cổ phiếu vào phiên ngày 21 tháng 6.