Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ở hạng mục vốn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những thủ tục pháp lý cần làm khi có sự thay đổi về các hạng mục trong dự án đầu tư, ví dụ như vốn, địa điểm, công nghệ,…cụ thể với sự điều chỉnh trong hạng mục vốn, nhà đầu tư sẽ phải chuẩn bị cho mình những hồ sơ thủ tục hợp pháp để có thể thực hiện được quá trình này.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ở hạng mục vốn

Vốn đầu tư trong dự án đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư chính là nhân tố có nguy cơ thay đổi nhiều nhất so với dự trù kinh phí ban đầu vì nó đề ra. Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn sẽ không chỉ hiểu đơn thuần theo nghĩa là tài chính, mà đó có thể là thiết bị máy móc, là tài sản hữu hình hoặc vô hình mà nhà đầu tư bỏ ra.

Chủ đầu tư có thể tiến hành đầu tư theo hai hình thức trực tiếp và gián tiếp để có thể thực hiện công việc này. Hình thức trực tiếp là khi chủ đầu tư bỏ vốn và tham gia vào hoạt động đầu tư. Còn đối với hình thức gián tiếp là chủ đầu tư không trực tiếp tham gia hoạt động đầu tư, mà chỉ dưới hình thức mua cổ phiếu, cổ phần của công ty đó.

Trong quá trình triển khai dự án, nếu có sự phát sinh thêm kinh phí, về vốn, thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, mà cụ thể ở đây là hạng mục vốn.

Hồ sơ điều chỉnh vốn trên giấy chứng nhận đầu tư

Để có thể điều chỉnh vốn trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình những loại thủ tục giấy tờ sau, cụ thể đối với trường hợp tăng vốn đầu tư:

– Quyết định bằng văn bản về việc điều chỉnh của Chủ Công ty.

– Nếu là thay đổi vốn vì thay đổi phần vốn góp, cần kèm theo hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ chứng nhận hoàn thành việc chuyển nhượng

– Bản giải trình về khả năng tài chính, nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn hoặc giải trình về tính khả thi của việc thực hiện dự án khi giảm vốn. để chứng minh điều này, chủ đầu tư có thể nộp kèm với:

  • Báo cáo tài chính
  • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

– Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

– Bản yêu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

– Nếu là tăng vốn do có thêm thành viên góp vốn, phải có giấy tờ chứng mình việc góp vốn và tư cách pháp nhân của thành viên đó.

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (bản sao hợp lệ)

Trường hợp thêm thành viên là nguyên nhân điều chỉnh vốn

Đối với chủ đầu tư là pháp nhân:

  • Nếu là công ty TNHH 1 thành viên: Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liêu tương đương khác của chủ sở hữu công ty
  • Nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, cần cung cấp: Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác.
  • Nếu nhà đầu tư là tổ chức phải có bản ủy quyền và giấy tờ liên quan đến người được ủy quyền
  • Nếu tài liệu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự

Đối với chủ đầu tư là cá nhân:

  • Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa.
  • Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự của một trong các giấy tờ: Giấy CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
  • Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư mới do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục

Những văn bản giấy tờ bằng tiếng nước ngoài cần được dịch sang tiếng việt và có xác nhận của đơn vị có khả năng dịch thuật

Nếu được ủy quyền thực hiện thủ tục, cá nhân được ủy quyền đó phải xuất trình giấy tờ tùy thân và văn bản ủy quyền

Nộp 02 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc.

Trên đây là những kiến thức mà chủ đầu tư cần nắm khi tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ở hạng mục vốn đầu tư. Hi vọng đã giúp chủ đầu tư phần nào khi muốn tham gia đầu tư góp vốn.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận