Doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra sao?

0
1304

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra sao?Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư là một trong những thủ tục cần thiết mà đơn vị đó phải làm khi tiến hành dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với mỗi tính chất doanh nghiệp khác nhau, địa điểm dự án khác nhau sẽ có sự thay đổi trong trình tự cũng như hồ sơ thực hiện nó. Dưới đây sẽ là những thủ tục cần làm đối với một doanh nghiệp trong khu công nghiệp khi cần cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trình tự thực hiện

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, chế xuất, sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1: chủ đầu tư nộp hồ sơ chuẩn bị trước đó tại phòng tiếp nhận và trả kết quả, hình thức một cửa, tại ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất

Bước 2: phòng một cửa sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, nếu có sự sai sót, thiếu giấy tờ sẽ thông báo đến chủ đầu tư yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung kịp thời

Bước 3: ban quản lý khu công nghiệp, chế xuất sẽ kiểm tra, lấy ý kiến những cơ quan liên quan nếu cần thiết

Bước 4:

 • Nếu trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, thẩm định thành công thì ban quản lý tiến hành cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đó.
 • Nếu không đồng ý cấp, phải có văn bản thông báo đến chủ đầu tư nêu rõ lý do từ chối cấp.
 • Hồ sơ yêu cầu được cấp giấy chứng nhận đầu tư này, nhà đầu tư có thể trực tiếp nộp tại ban quản lý, hoặc gửi qua đường bưu điện nếu như ở xa.

Thủ tục hồ sơ cần thiết phải chuẩn bị

Đối với từng hình thức doanh nghiệp cụ thể, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng sẽ có sự khác biệt.

– Trường hợp thành lập chi nhánh công ty, cần có:

 • Bản yêu cầu cấp GCNĐT theo mẫu hiện hành
 • Nếu dự án thuộc diện thẩm tra, cần có giải trình kinh tế, kỹ thuật
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc tài liệu có giá trị tương đương của doanh nghiệp;.
 • Nếu dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, cần bản giải trình
 • Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (bản sao) hoặc giấy tờ cá nhân khác đối với người đầu chi nhánh

– Trường hợp thành lập doanh nghiệp, cần có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc tài liệu giá trị tương đương của tổ chức
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên/cổ dông sáng lập
 • Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (bản sao) hoặc giấy tờ cá nhân khác đối với người đầu tư cá nhân
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Nếu dự án thuộc diện thẩm tra, cần có giải trình kinh tế, kỹ thuật
 • Nếu dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, cần bản giải trình
 • Bản yêu cầu cấp GCNĐT theo mẫu hiện hành

Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư

– Trường hợp là công ty TNHH 2 thành viên, hoặc 1 thành viên

 • Bản yêu cầu cấp GCNĐT theo mẫu hiện hành
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức
 • Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi;

– Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên chuyển thành 2 thành viên, hoặc thành công ty cổ phần:

 • Bản đề yêu cầu chỉnh GCNĐT theo mẫu hiện hành
 • Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi;.
 • Danh sách thành viên công ty
 • Giấy tờ xác nhận tính chân thực của việc tặng một phần quyền sở hữu công ty, huy động ốn
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, hoặc giấy tờ tùy thân cá nhân.

– Đối với trường hợp chỉ bổ sung ngành nghề kinh doanh, cần có:

 • Giấy phép kinh doanh ty (bản sao)
 • Bản yêu cầu được thay đổi nội dung trong đăng ký kinh doanh
 • Bản quyết định của hội đồng công ty về sự thay đổi này
 • Nếu sự thay đổi này cần đến vốn pháp định phải cần đến văn bản xác định của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giải trình nếu đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Những thay đổi của điều lệ doanh nghiệp khi phát sinh thêm ngành nghề

– Trường hợp không gắn với hình thức chi nhánh và doanh nghiệp, cần có:

 • Bản đề yêu cầu chỉnh GCNĐT theo mẫu hiện hành
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc tài liệu tương đương khác của doanh nghiệp.
 • Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (bản sao) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật.
 • Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Trên đây là những quy định cụ thể về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ngoài ra còn có những thay đổi khi bạn muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cũng được cứ cứ vào những tiêu chí như trên để phân chia.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here