Kiểu dáng công nghiệp, vì sao phải đăng ký ?

0
169
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là việc làm cấp thiết để bảo vệ thành quả trí tuệ của bạn
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là việc làm cấp thiết để bảo vệ thành quả trí tuệ của bạn

Để góp phần vào việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ của doanh nghiệp, cá nhân tham gia sáng tạo và an toàn trước các đối thủ của mình trên thương trường, Việt Tín có cung cấp dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Vì đăng ký bảo hộ KDCN thì kiểu dáng đó sẽ là kiểu dáng độc quyền của doanh nghiệp. Khi đã bảo hộ KDCN thì doanh nghiệp độc quyền khai thác KDCN nhằm mục đích thương mại (sản xuất, đưa vào lưu thông, xuất nhập khẩu sản phẩm mang KDCN đó). Trong thời gian KDCN được bảo hộ, bất kỳ người nào sử dụng KDCN đó nếu chưa được phép của chủ sở hữu thì sẽ bị coi là xâm phạm quyền và bị xử lý theo pháp luật.

Doanh nghiệp cần phải tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ KDCN trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Vì nếu đưa sản phẩm ra thị trường mà chưa tiến hành đăng ký bảo hộ thì rất dễ bị người khác bắt chước. Nếu người bắt chước đó làm thủ tục bảo hộ KDCN trước thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Cục Sở hữu trí tuệ chỉ cấp bằng độc quyền KDCN duy nhất cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người cùng nộp đơn và đối tượng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên).

Khách hàng tại Hà Nội xem thêm tại đây !

Khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh xem thêm tại đây !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here