Lo số nợ 300 triệu USD, chủ đầu tư cao tốc Hà Nội – Hải Phòng “cầu cứu” Thủ tướng

Theo VIDIFI, nếu phần hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng không được bố trí vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 thì sẽ gây khó khăn lớn cho vấn đề tài chính, thậm chí phá vỡ phương án tài chính dự án.

Gửi kiến nghị tới Hội nghị giữa Thủ tướng Chính phủ và các doanh nghiệp sắp diễn ra trong tháng 5 năm 2017, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) kỳ vọng rằng Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành có liên quan sẽ có biện pháp giải quyết sớm việc tái cơ cấu các khoản vay nước ngoài của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

VIDIFI cũng cho biết, tổng các khoản vay nước ngoài của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là 300 triệu USD, trong đó bao gồm 200 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, 100 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết Đức.

Lo số nợ 300 triệu USD, chủ đầu tư cao tốc Hà Nội - Hải Phòng “cầu cứu” Thủ tướng

Về việc có liên quan đến khoản vay này, theo chủ đầu tư của dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Bộ Tài chính đã có văn bản số 1626/BTC-QLN vào ngày 14 tháng 11 năm 2016 để xin ý kiến các bộ, ban, ngành liên quan đến dự thảo về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm chuyển đổi, hỗ trợ đối với nguồn vay nước ngoài đầu tư cho dự án.

Theo đó, VIDIFI cũng chịu trách nhiệm về việc trả nợ lãi, việc trả nợ gốc cũng được bố trí bằng vốn ngân sách thông qua Bộ Giao thông vận tải được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trong từng thời kỳ cụ thể.

Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 1 năm 2017, Bộ Kế hoạch và đầu tư có ý kiến tại văn bản số 348/BKHĐT-KTĐN cũng chưa thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính.

Bộ này cho rằng, nhiều cơ quan chủ quan, trong đó có Bộ Giao thông vận tải hiện đang gặp khó khăn trong cân đối kế hoạch vốn nước ngoài. Do đó, đề xuất đưa các hợp phần được thực hiện bằng vốn vay Hàn Quốc và Đức trong dự án vào kế hoạch đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải có cơ sở để trí được vốn.

Do vậy hiện nay, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nhằm tái cơ cấu đối với khoản vay nước ngoài 300 triệu USD của dự án vẫn chưa được thực hiện.

Cũng theo VIDIFI, tại báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với dự án ngày 20/1/2017, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 746/QQĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

“Hiện nay, các chỉ tiêu tài chính thực tế tương đối sát với dự kiến trong phương án tài chính cập nhật của dự án được Bộ Giao thông vận tải rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Riêng các khoản hỗ trợ của Nhà nước đối với các dự án thành lập công ty 100% vốn nước ngoài theo Quyết định 746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay vẫn chưa được thự hiện (bao gồm khoản hỗ trợ chi phí GPMB của dự án khoảng hơn 4 nghìn tỷ đồng, tài cơ cấu các khoản vay nước ngoài 300 triệu USD)”, VIDIFI cho biết.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận