Luật Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam mới nhất

0
2368

Tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội ngày 26/11/2014, các đại biểu đã bỏ phiếu chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi với 7 chương, 76 điều, quy định cụ thể về các hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu từ Việt Nam ra nước ngoài. Nhiều điểm mới của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2014 ra đời đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên hành lang pháp lý mở rộng nhằm thu hút đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đảm bảo được quyền lợi của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư và đem lại lợi ích nhất định cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Luật Việt Tín xin giới thiệu một số điểm mới nổi bật của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2014.

Xem: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thứ nhất, Luật Đầu tư mới đã tách bạch rõ phạm vi điều chỉnh riêng biệt của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2014 đã tách nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ra khỏi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà hiện nay là giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời điều chỉnh các dự án đầu tư, còn việc thành lập doanh nghiệp sẽ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Theo luật đầu tư mới, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ chỉ ghi nhận thông tin về dự án đầu tư.

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Theo luật đầu tư năm 2014, các dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ chỉ cần hoạt động dựa theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không cẩn phải tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như luật cũ.

Thứ hai, quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề cấm đầu tư

Một trong những điểm mới quan trọng trong Luật đầu tư năm 2014 là quy định về ngành, nghề cấm đầu tư; kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó là:

– Luật mới quy định thống nhất ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành nghề được phép đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Điều 6 và Điều 7 của Luật đầu tư; 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, 386 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

– Về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2014 được áp dụng chung cho các nhà đầu tư.

Thứ ba, Luật đầu tư năm 2014 đã rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn mà nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được Luật Đầu tư 2014 rút ngắn xuống còn là 15 ngày làm việc kể từ khi cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Qui định này đã góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hơn nữa đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết Quý khách hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạnh được hợp tác với quý khách!