Ngân sách Nhà nước chi hơn 61.000 tỷ đồng chỉ để trả nợ

0
31

Từ đầu năm đến 15/3, Ngân sách Nhà nước chi gần 330.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi trả nợ lãi là 23.000 tỷ, chi trả nợ gốc hơn 38.000 tỷ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu của ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2017 ước tính đạt khoảng 216,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9% dự kiến của năm. Trong đó thu nội địa đạt khoảng 175,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,7%; thu từ dầu thô 9 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 32,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,9%.

Ngân sách Nhà nước chi hơn 61.000 tỷ đồng chỉ để trả nợ

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đai cũng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,7% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 17,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 38,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,7%; thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 36,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 6,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 14%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 33 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5%. Việc thu từ lợi nhuận cao của vốn đầu tư nước ngoài cho thấy các dịch vụ tư vấn đầu tứ nước ngoài vào Việt Nam đang hoạt động khá tích cực.

Để thực hiện tốt tất các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 đã đề ra, Tổng cục Thống kê lưu ý, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước và kỷ luật tài khóa: Nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ cũng như thu kịp thời; Tăng cường các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế và gian lận thương mại; Có giải pháp chính xác để chống chuyển giá dưới mọi hình thức của các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, thực hiện giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tính toán và thực hiện lộ trình điều chỉnh giá các hàng hóa một cách cụ thể, dịch vụ do Nhà nước quản lý vào thời điểm hợp lý trong năm để nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2017.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here