Những mặt trái của đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

0
281

Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, một phần từ sự gia tăng của các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, phần nữa nằm ở chính sự tiềm năng của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài mang đến cho chúng ta những lợi ích thiết thực, thì cũng có những mặt trái tồn tại, mà mỗi doanh nghiệp cần nắm được để có được chiến lược sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Chuyển giao công nghệ

Đây là hạn chế đầ tiên mà vốn đầu tư nước ngoài mang đến. Điều này có hai mặt, chúng ta có thể nhận được những máy móc, công nghệ tiên tiến, nhưng đa phần đó sẽ là những công nghệ đã cũ với nước đó, có nhiều kỹ thuật sẽ không phù hợp với Việt Nam. Có thể hiểu điều này do hai lý do, thứ nhất là tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nên máy móc sẽ trở nên lạc hậu nhanh chóng, nên họ muốn đưa những máy móc này qua các nhận đầu tư, để có thể đổi mới công nghệ của mình, nâng cao chính sản phẩm của nước họ. Thứ hai là sự phát triển của khoa học công nghệ, thì sẽ cần đến máy móc và lao động, giá thuê lao động cao lên đồng nghĩa với giá thành sản phẩm cao lên, sẽ không tạo được lợi nhuận và có được khách hàng, nên họ càng muốn đổi mới công nghệ của nước mình để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Điều này đã gây không ít khó khăn cho những nước nhận được đầu tư.

Những mặt trái của đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

Trước hết là gặp khó khăn trong việc tính giá trị của máy móc, nên sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến việc tính toán cổ phần góp vốn và phân chia lợi nhuận Tiếp theo là việc này cũng gây những tổn hại đến với môi trường sinh thái. Đồng thời với đó chính là vấn đề chất lượng sản phẩm, giá thành sản xuất cao dẫn đến sức cạnh tranh của những sản phẩm này trên thị trường không cao.

Phụ thuộc kinh tế với các nước nhận đầu tư

Theo như việc tư vấn đầu tư nước ngoài, thì bản chất của những chủ đầu tư này là các công ty xuyên quốc gia, nên nước nhận đầu tư sẽ đứng trước một nguy cơ là phụ thuộc nền kinh tế của mình vào kỹ thuật, vốn, thị trường tiêu thụ của những công ty xuyên quốc gia này. Bởi những công ty này là đối tượng nắm hầ hết những kênh tiêu thụ hàng hóa từ nước này sang nước khác. Nên nếu như càng dựa dẫm nhiều vào vốn đầu tư trực tiếp này, thì nền kinh tế sẽ càng bị phụ thuộc, và nếu như có sự phát triển thì nó cũng chỉ là sự phồn vinh tạm thời.

Tuy nhiên cũng phải nói rằng có xảy ra tình trạng này hay không còn phụ thuộc vào chính nước nhận đầu tư, nếu biết linh hoạt xây dựng và sử dụng thông minh nguồn vốn đó để tạo thế mạnh cho mình, thì sẽ không dẫn đến sự phụ thuộc này.

Sự bất hợp lý giữa chi phí thu hút đầu tư và chi phí sản xuất hàng hóa

Đầu tiên để thu hút được vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta, chúng ta phải có những chính sách hấp dẫn cho chủ đầu tư như việc giảm thuế, giảm chi phí thuê mặt bằng….so với những chủ đầu tư trong nước. Còn có những lĩnh vực đầu tư mà họ được bảo hộ thuế quan. Điều này làm cho lợi ích của nhà đầu tư đôi khi lớn hơn cả nước nhận đầu tư. Thêm vào việc chủ đầu tư lại tăng chi phí đầu vào của sản phẩm nên họ càng có được lợi nhuận khủng.

Tiếp theo là chi phí sản xuất hàng hóa không phù hợp, đôi khi những hàng hóa được sản xuất ra gây ảnh hưởng cho người dùng và gây ô nhiễm môi trường.

Những tiêu cực khác

Có một số nguy cơ có thể ẩn chứa trong những nhà đầu tư này chính là việc họ có thể lợi dụng dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, để tìm hiểu tình hình thị trường và tạo nên những gây rối về mặt chính trị. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư này luôn đề cao lợi nhuận, đầu tư vào những nơi tiềm năng, nên tạo sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt giữa thành thị và nông thôn,nên cũng gây ra sự bất ổn về mặt chính trị, hoặc tạo nên những luồng tư tưởng không đúng đắn cho các lao động bản xứ.

Tuy nhiên nói những mặt trái này không đồng nghĩa với việc phủ nhận những lợi ích mà nó mang lại, quan trọng là mỗi quốc gia khi xác định thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cần tạo dựng được những cơ chế chiến lược thông minh và hành lang pháp lý chặt chẽ.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here