Phân biệt công bố hợp chuẩn với công bố hợp quy dễ dàng

0
76
đăng ký hợp chuẩn hợp quy
Đăng ký hợp chuẩn hợp quy

Để hàng hóa sản phẩm được dễ dàng lưu hành được trên thị trường việc công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý 2 thuật ngữ đó là khác nhau và cách hiểu dễ nhầm lẫn. Hãy cùng phân biệt công bố hợp chuẩn với công bố hợp quy cùng Luật Việt Tín.

Căn cứ pháp lý quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Căn cứ theo:

  • Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Có thể thấy:

Công bố hợp chuẩn và Công bố hợp quy đều là các hoạt động của tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với các quy định tương ứng.

Quy trình hợp chuẩn sản phẩm

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng nhanh, đơn giản

Phân biệt Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Tiêu chí Công bố hợp chuẩn Công bố hợp quy
Khái niệm Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng

Quy định tại: Khoản 8 Điều 3 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006.

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Quy định tại: Khoản 9 Điều 3 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006.

Nguyên tắc áp dụng Mang tính chất tự nguyện đối với cá nhân, tổ chức. Mang tính chất bắt buộc gắn với thủ tục hành chính, quyền lực công.
Chủ thể đánh giá tiêu chí Tiêu chuẩn do 1 tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Như ISO,… Tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước quy định: 

QCVN,…

Hiệu lực thi hành Phụ thuộc từng cơ quan, tổ chức lựa áp dụng tiêu chuẩn hay không, thì hiệu lực thi hành sẽ do tổ chức, cơ quan đó tự quyết định. Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực thi hành sau ít nhất 06 tháng, kể từ ngày ban hành. Trừ trường hợp khác. 
Hình minh họa thu-tuc-cong-bo-hop-quy
Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy
Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Xem thêm: Công bố hợp quy và thủ tục công bố hợp quy sản phẩm

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here