Sửa đổi luật chứng khoán – Thu hút đầu tư nước ngoài

Mới đây, bộ Tài chính đã lập hồ sơ trình lên Nhà Nước đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán với những thay đổi cơ bản về thẩm quyền của các cơ quan chức năng, sản phẩm, quy chế, nội quy…

Với mục đích hướng tới một thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, tiệm cận với những chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Tăng thêm thẩm quyền cho UB Chứng khoán Nhà nước

 

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Luật Chứng khoán hiện hành đã được Nhà Nướcội thông qua từ ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2007. Sau khoảng thời gian 10 năm thi hành, Luật Chứng khoán đã có rất nhiều tác động tích cực đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thúc đẩy về sự phát triển KT – XH của quốc gia. Tuy vậy, đến nay Luật Chứng khoán đã bắt đầu bộc lộ các hạn chế, bất cập như: Thiếu tính minh bạch, rõ ràng, thiếu tính hệ thống và không còn phù hợp với sự phát triển không ngừng của thị trường chứng khoán ngày nay và yêu cầu của các chủ đầu tư, dẫn đến những bất cập, vướng mắc trong việc thi hành Luật chứng khoán. Bên cạnh đó, những quy định của Luật Chứng khoán đã không còn phù hợp, thống nhất và đồng bộ với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xử lý vi phạm hành chính…

Bộ Tài chính cho rằng, việc thay đổi toàn diện, ban hành Luật Chứng khoán mới với mục đích tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, cấu trúc hoàn chỉnh đối với nhiều cấp độ, đảm bảo được tính công khai, minh bạch, tiếp cận với những chuẩn mực và thông lệ của thế giới.

Trong bảng báo cáo đánh giá về tác động chính sách đề nghị XD Luật Chứng khoán sửa đổi, Bộ Tài chính đã phác thảo mục tiêu, nội dung về chính sách, giải pháp để thực hiện chính sách. Trong đó hướng đến việc giao UB Chứng khoán Nhà nước đủ thẩm quyền để có thể kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Cụ thể: Ủy ban chứng khoán nhà nước phải có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến những đối tượng có dấu hiệu vi phạm; yêu cầu các TCTD cung cấp thông tin về giao dịch tài khoản NH của đối tượng có dấu hiệu sai trái. Đồng thời có quyền triệu tập tổ chức cá nhân đó đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm. Ngoài ra, dự thảo Luật chứng khoán cũng bổ sung quy định về việc phối hợp giữa Ủy Ban chứng khoán nhà nước với các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán nước ngoài.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận