Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

0
32

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm vừa qua tại các tỉnh thành trong cả nước, số lượng thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tăng rất cao. Trong đó, về địa bàn đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã vươn lên vị trí số 1 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Từ đầu năm đến ngày 20/6/2017, tại Việt Nam đã có thêm 1.183 dự án xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký lên đến 11,84 tỷ USD. Như vậy số lượng dự án đã tăng 56,3% và vốn đăng ký cũng tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh các dự án mới, có 549 dự án đã được cấp phép từ những năm trước đã thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn tăng thêm là 5,14 tỷ USD. Cũng trong 6 tháng này đã có 2.501 lượt góp vốn và mua cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn 2,25 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn đầu tư vào 18 ngành/lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó ngành công nghiệp chế biến và chế tạo được đầu tư nhiều nhất với tổng vốn là 9,48 tỷ USD; sản xuất và phân phối đứng thứ hai với tổng vốn 5,25 tỷ USD và khai khoáng đứng thứ ba với 1,28 tỷ USD.

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Như vậy trong 6 tháng đầu năm vừa qua, tổng vốn đăng ký của các dự án mới, vốn bổ sung dự án cũ và góp vốn, mua cổ phần đạt 19,23 tỷ USD (tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đại 7,7 tỷ USD (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ trước đến nay Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư vào Việt Nam lớn nhất. Cụ thể là tổng vốn đầu tư từ Hàn Quốc là 54,5 tỷ USD (chiếm 17.7%). Xếp thứ hai là Nhật Bản với tổng vốn 46,19 tỷ USD và tiếp theo là Singapore, Đài Loa, Britishvirgin, Hong Kong. Như vậy cơ cấu đã có sự thay đổi khi trước đây Nhật Bản. Tuy nhiên 6 tháng vừa qua, cơ cấu này đã có sự thay đổi. Theo đó, Nhật đã vươn lên vị trí thứ nhất với vốn đầu tư 5,08 tỷ (chiếm 26,45%), Hàn Quốc lùi xuống vị trí thứ hai với vốn 44,95 tỷ USD (chiếm 25,79%) và thứ ba là Singapore với vốn 3,48 tỷ USD (chiếm 18,1%).

Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ vốn đầu tư khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thành phố thu hút đầu tư lớn nhất cả nước với 41,67 tỷ USD (chiếm 13,6% tổng cả nước), thứ hai là tỉnh Bình Dương với 28,66 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng cả nước), thứ ba là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với 26,72 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng cả nước) và thứ tư là Hà Nội với 26,3 tỷ USD (chiếm 8,5 tổng cả nước).

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2017, về địa bàn đầu tư thì địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất là Thanh Hóa với tổng vốn đăng ký 3,05 tỷ USD (chiếm 15,9% cả nước), thứ hai là tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đăng ký 2,85 tỷ USD (chiếm 14,83% cả nước), thứ ba là tỉnh Nam Định với tổng vốn đăng ký 2,19% (chiếm 11,4% cả nước).

Trong 3.05 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Thanh Hóa, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là đơn vị thu hút đầu tư nhiều nhất. Với dự án này, Nhật Bản đã quay trở lại vị trí hàng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm qua. Như vậy dự án nhà máy BOT đã góp phần lớn đưa Thanh Hóa trở thành địa phương thú hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất trong 6 tháng qua.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here