Lưu trữ Danh mục: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên

Vấn đề góp vốn doanh nghiệp rất quan trọng. Bên cạnh việc lựa chọn vốn [...]

Tại sao cần phải thông báo mẫu dấu doanh nghiệp?

Doanh nghiệp sau khi thành lập phải khắc con dấu công ty. Để sử dụng [...]

Tìm hiểu về tăng vốn điều lệ công ty/doanh nghiệp mới nhất

Trong những năm gần đây, không ít các công ty thực hiện việc tăng vốn [...]

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói giá rẻ tại Hà Nội

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty gặp khó khăn về kinh tế [...]

Hồ sơ quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp

Khi giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán các loại thuế với cơ [...]

Những điều cần biết về thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Trong những năm gần đây việc “quốc gia khởi nghiệp” được đẩy mạnh. Đảng và [...]

Giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc cho doanh nghiệp

Khi làm ăn không có lãi hoặc vì những lý do khác nhau. Việc giải [...]

Đăng báo khi giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp có cần đăng báo không? Hay giải thể doanh nghiệp phải [...]

Quy định đăng ký về giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Quy định về giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được ghi nhận trong [...]

Vấn đề doanh nghiệp khi cổ đông không góp đủ vốn?

 Theo đúng quy định pháp luật doanh nghiệp 2014. Các cổ đông công ty cổ [...]

Có thể giải thể công ty cổ phần khi vắng mặt cổ đông hay không?

Việc giải thể công ty cổ phần khá khó khăn đặc biệt khi các cổ [...]

Chốt sổ bảo hiểm xã hội khi giải thể công ty

Việc giải thể công ty/doanh nghiệp không hẳn dừng lại ở việc chấm dứt hoạt [...]