Việt Tín đẩy mạnh dịch vụ sở hữu trí tuệ

0
22

Việt Tín đang tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ liên quan tới tư vấn sở hữu trí tuệ, chúng tôi những chuyên viên sở hữu trí tuệ đang làm việc không ngừng nghỉ để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ các thành quả lao động sáng tạo trí óc cho hàng ngàn khách hàng.

Gần đây các vấn đề liên quan tới xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng nhiều, càng phức tạp và tinh vi, cho tới khi tác giả của sản phẩm trí tuệ phát hiện ra thì đã quá muộn, sự vi phạm đã mang tính nghiêm trọng và không thể đong đếm được bằng vật chất nữa …

Việt Tín có cung cấp các dịch vụ liên quan tới bảo hộ sở hữu trí tuệ bao gồm:

Và các dịch vụ khác nữa liên quan xung quanh tới vấn đề nhạy cảm: sở hữu trí tuệ.

Hôm trước có khách hàng gọi điện tới và than vãn với chúng tôi về sản phẩm sở hữu trí tuệ đang bị xâm hại, cách khắc phục cũng như đền bù xung quanh sản phẩm bị xâm hại, nhưng thật muộn màng vì sản phẩm đó đã được đứng tên người khác và đăng ký sở hữu trí tuệ rồi, thế nên sự thiệt thòi nằm trong các giá trị tinh thần của tác giả khi không nắm rõ được tầm quan trọng của việc đăng ký sở hữu trí tuệ.

Bạn hãy cung Việt Tín bảo vệ tài sản trí tuệ chính đáng ngay hôm nay !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here