Bản tự công bố sản phẩm

0
18
Bản tự công bố sản phẩm
Bản tự công bố sản phẩm

Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu số 01, phụ lục I, nghị định 15/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2018. Đây là tài liệu dành cho doanh nghiệp muốn tự làm thủ tục công bố sản phẩm áp dụng cho nhóm sản phẩm thực phẩm thường.

Tải về: mau-ban-tu-cong-bo-san-pham.doc

Bản tự công bố sản phẩm
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar