Thành lập công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức

Công ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp duy nhất có quyền phát hành cổ phiếu và được tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Việc thành lập công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức là điều mà yêu cầu mỗi chủ thể doanh nghiệp cần tiến hành làm. Hãy cùng Luật Việt Tín tìm hiểu ngay về trình tự, thủ tục của việc này ngay dưới đây.

Hinh-anh-thanh-lap-cong-ty-co-phan-co-co-dong-la-to-chuc-2
Thành lập công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức

Tìm hiểu thành lập công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức

Với bản chất đặc biệt của công ty cổ phần là loại hình công ty có nhiều cổ đông góp vốn. Vì vậy Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về số lượng tối thiểu cổ động để có thể thành lập là 03 cổ đông. Và không hạn chế số lượng tối đa cổ đông của công ty cổ phần.

Cổ đông có thể là một cá nhân, một tổ chức (là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước được ủy quyền,…) mua và sở hữu cổ phần của công ty tương ứng với phần vốn đóng góp vào công ty. Khi số lượng cổ phần đủ lớn thì sẽ có quyền trở thành là thanh viên của hội đồng quản trị công ty.

Đối với các nhân thì việc góp vốn công ty dễ dàng hơn so với tổ chức góp vốn. Chính vì xu hướng là các công ty cổ phần các thành viên là tổ chức chiếm đa số.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện thành lập công ty cổ phần có cổ đông trong tổ chức

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp thì Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp; có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Ngoại trừ với “Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình hay Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình”.

Nghĩa là đối các tổ chức không phải là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang sử dụng tài sản nhà nước thì có quyền thành lập, quản lí hay mua cổ phần, phần vốn góp đối với loại hình công ty cổ phần tại Việt Nam, nếu là 1 trong 2 chủ thể trên thì không có quyền nêu trên.

Khi tổ chức là cổ đông của Công ty cổ phần thì cần phải có người đại diện để thực hiện hoạt động đại diện của tổ chức mình, thay mặt tổ chức mình tham gia các hoạt động của cổ đông công ty. Do vậy người đại diện tổ chức có đặc điểm sau đây:
1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện.

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

3. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung cơ bản theo quy định Khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp.

4. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Không là chủ thể bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử người thân thích của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

Hinh-anh-1-thanh-lap-cong-ty-co-phan-co-co-dong-la-to-chuc
Thành lập công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần khi có cổ đông trong thành phần tổ chức

1.Giấy đề nghị xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo mẫu của cơ quan nhà nước;

2.Dự thảo các điều lệ của công ty cổ phần;

3.Danh sách chi tiết các cổ đông sáng lập công ty:
a) Đối với cổ đông là cá nhân: Bản sao thẻ căn cước, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu… photo công chứng trong thời gian không quá 03 tháng.
b) Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền, các giấy tờ liên quan khác.

4.Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với những công ty kinh doanh những ngành nghề mà đòi hỏi phải có vốn pháp định;

5.Khi thành lập một công ty cổ phần thì người đại diện theo pháp luật hoặc người có liên quan buộc phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề;

Thành lập công ty cổ phần trọn gói cùng Luật Việt Tín
Thành lập công ty cổ phần trọn gói cùng Luật Việt Tín

Các bước thủ tục, trình tự thành lập công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức cũng tương tự như việc thành lập công ty cổ phần khác. Nếu bạn có thắc mắc, khó khăn cần được giải đáp hãy liên hệ với Việt Tín chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất, nhanh chóng nhất.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận